Đang tải...

Real Phone Box

1f5bef real phone box 1
1f5bef real phone box 2
1f5bef real phone box 3

3.756

Real Phone Box:

1. Copy the files from the folder x64c.rpf in:
x64c.rpf\levels\gta5\props\lev_des\p_v_lev_des_skin.rpf\

2. Copy the files from the folder x64h.rpf in:
x64h.rpf\levels\gta5\props\roadside\v_utility.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

  (current)

3.756 tải về , 4 MB
13 Tháng tư, 2017

5 Bình luận