Đang tải...

HuaWei Mate 30 Phone 2.0

27b81f qq图片20230109064514
27b81f qq图片20230109064430
Fce19f qq图片20230116083055

737

华为mate 30 手机 2.0

1.0 初次发布

2.0 修正手机背面文字贴图,新增三主角版本

安装说明

拖放prop_phone_ing.ydr文件至: x64c.rpf /levels/ gta5/ props/ levdes- lev-des.rpf下即可,记得备份好原文件

爽玩吧!

HUAWEI MATE 30

1.0 Initial release

2.0 Fixed the texts map on the back of the phone and added the three characters version

Installation:

place prop_phone_ing.ydr to: x64c.rpf /levels/ gta5/ props/ levdes- lev-des.rpf

enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng một, 2023
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng một, 2023
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

609 tải về , 20 MB
16 Tháng một, 2023

 1.0

128 tải về , 10 MB
08 Tháng một, 2023

8 Bình luận