Đang tải...

New License American plates

002feb 5
002feb 3
002feb 6
002feb 1
002feb 2
002feb 4

1.157

Hello. New License Plates and font for GTA V. I will add new License Plates in the future.


drag'n'drop folder contents "LIC.PLATE vehshare.ytd"
Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

drag'n'drop "carcols.ymt"
Grand Theft Auto V\mods\update\update.rpf\x64\data


If you need a my font

drag'n'drop "FONT vehshare.ytd"
Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

Thank you and enjoi!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng tám, 2019
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng hai, 2020
Last Downloaded: 25 Tháng bảy, 2022

All Versions

  (current)

471 tải về , 10 MB
28 Tháng hai, 2020

 

687 tải về , 3 MB
18 Tháng tám, 2019

9 Bình luận