Đang tải...

PhotoRealistic V 1980 For Medium or High PC!

5a793b grand theft auto v 15.03.2019 22 14 05
5a793b grand theft auto v 15.03.2019 22 16 34
5a793b grand theft auto v 15.03.2019 22 17 34

736

This is a setting for medium-high pc.
_______________________________________________________
--Install--
1.https://www.ausgamer.net/files/file/30-make-visuals-great-again/
2.https://reshade.me/
3.http://enbdev.com/download_mod_gta5.htm
4.https://ru.gta5-mods.com/misc/prsa-photorealistic-san-andreas-enb
5.Put My Config ReShade in You Game Main Files
_______________________________________________________
All ScreenShots In Mod File!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng ba, 2019
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng ba, 2019
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 For Medium or High PC! (current)

736 tải về , 40 MB
15 Tháng ba, 2019

11 Bình luận