Đang tải...

Salvadorian Gang [YMT]

5eeec3 salvas1
5eeec3 salvas2
5eeec3 salvas4
5eeec3 salvas3
5eeec3 salvas6
5eeec3 salvas7
5eeec3 salvas5

1.253

Hello,


About mod:
- added lot of Salva gang members at El Burro Heights
- 90% of them are active 24/7, others have time variations

If you like this mod, please rate it! :)

Installation is in folder.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

  (current)

1.253 tải về , 30 KB
21 Tháng mười hai, 2018

15 Bình luận