Đang tải...

Samsung Galaxy S3 1.0

6d817b gta5 2016 09 11 03 29 26 51
6d817b gta5 2016 09 11 03 29 52 21
6d817b 14264254 569645273207550 4225084720640327565 n
6d817b 14237620 569645263207551 1931886598548130356 n

3.748

It's NPC Phone, Not player phone.

Samsung Galaxy S3

Original model: http://tf3dm.com/3d-model/samsung-galaxy-s3-98700.html

How to install?
1. Starts OpenIV
2. x64c.rpf\levels\gta5\props\lev_des\lev_des.rpf
3. Replace prop_amb_phone.ydr and prop_amb_phone.ytd

If you use NPC Phone, install simple trainer and Go to Model Spawning > Scenario Menu > Mobile Film Shocking
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.748 tải về , 900 KB
10 Tháng chín, 2016

13 Bình luận