Đang tải...

Slender: The Arrival - Flashlight Beam Reskin! v2.0

0277d9 2018 10 06
0277d9 2018 10 06 (2)
0277d9 2018 10 06 (3)
0277d9 2018 10 06 (1)

989

I ripped the Flashlight texture straight from Slender; The Arrival's files and put it in GTA V For fun!


INSTALLATION!
- Install OpenIV
- Open OpenIV
- Make "mods" Folder
- Copy x64a.rpf into "mods" folder
- Open mods/x64a.rpf with OpenIV
- x64a.rpf/Textures
- Replace graphics.ytd with the file given
- Start up GTA and have fun!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 v2.0 (current)

989 tải về , 2 MB
07 Tháng mười, 2018

9 Bình luận