Đang tải...

Speedforce sounds effect for Flash Mod 1.6

5.601

This speedforce sounds effect for Flash mod http://gtaxscripting.blogspot.ru/2016/04/gta-v-flash-script-mod-nibstyle.html

Go to Grand Theft Auto V\Scripts\The Flash Files\ and replace the sounds you want.
Enjoy!
v 1.0 - Added Flash ,Rflash,Zoom sounds
v 1.1 - Some fixes
v 1.2 - Added Rival sounds
v 1.3 - Added Savitar sounds
v 1.4 - Added new Rival sounds
v 1.5 - Added new Savitar sounds
v 1.6 - Added Black Flash sounds
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.6 (current)

5.601 tải về , 3 MB
06 Tháng mười hai, 2016

41 Bình luận