Đang tải...

Telmex for Public Whiz phones

Download
israelsr
3d3d04 2015 06 19 00019
3d3d04 2015 06 19 00018

384

Open your OpenIV: GTA V ...

Go to:

GTA V\x64h.rpf\levels\gta5\props\roadside\v_utility.rpf\

in edit mode.

Replace
-prop_phonebox_03.yft
-prop_phonebox_03+hifr.ytd

..........
israelsr MODS
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

384 tải về , 700 KB
20 Tháng sáu, 2015

2 Bình luận