Đang tải...

Dual Burger King & Domino's Pizza for Taco Van 1.1

3.094

Dual Burger King & Domino's Pizza for Taco Van - by Israel Salgado

Installation:
Open your OpenIV: GTA V ...

Go to:
GTA V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

in edit mode.
Replace
-taco.ytd
-taco+hi.ytd

1.1
-Both languages, Spanish and English

..........
israelsr MODS
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

3.094 tải về , 5 MB
19 Tháng sáu, 2015

14 Bình luận