Đang tải...

Tinkoff Saxo 1.0

410a67 2015 06 18 00036
410a67 2015 06 18 00037
410a67 2015 06 18 00040
410a67 2015 06 18 00043

162

Tinkoff Saxo clothing - by Israel Salgado

Open your OpenIV: GTA V ...

GTA V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_zero\

Replace
  1. lowr_diff_016_o_whi.ytd
  2. uppr_diff_002_i_whi.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 03 Tháng chín, 2022

All Versions

 1.0 (current)

161 tải về , 700 KB
18 Tháng sáu, 2015

2 Bình luận