Đang tải...

Tinkoff Saxo 1.0

Download
israelsr
410a67 2015 06 18 00036
410a67 2015 06 18 00037
410a67 2015 06 18 00040
410a67 2015 06 18 00043

80

Tinkoff Saxo clothing - by Israel Salgado

Open your OpenIV: GTA V ...

GTA V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_zero\

Replace
  1. lowr_diff_016_o_whi.ytd
  2. uppr_diff_002_i_whi.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

80 tải về , 700 KB
18 Tháng sáu, 2015

1 Bình luận