Đang tải...

Houston Traffic Signal Pack V 2.3

Download

1.617

This mod changes the La style lights to Texas style lights
-Horizontal lights
-Yellow textures
-New ped poles
-New street lights [coming soon]
-New red light cams [coming soon]
-New Mast lights
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Install:D:\mods\x64h.rpf\levels\gta5\props\roadside\v_traffic_lights.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 V 2.4

127 tải về , 20 MB
24 Tháng ba, 2020

 V 2.3 (current)

1.096 tải về , 20 MB
23 Tháng ba, 2020

 

200 tải về , 6 MB
02 Tháng mười hai, 2019

 

34 tải về , 4 MB
01 Tháng mười hai, 2019

 2.0

141 tải về , 1 MB
04 Tháng hai, 2019

33 Bình luận