Đang tải...

New Realistic Traffic Lights V3

130269 p
130269 h
130269 g

12.390

=========================================================
Install ----- D:\mods\x64h.rpf\levels\gta5\props\roadside\v_traffic_lights.rpf\
=========================================================
These signals are yellow, I made this mod to remove the vanilla and make GTA more realistic. In other States they have yellow signals so I made this mod.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 2 phút trước

All Versions

 V3 (current)

8.243 tải về , 9 MB
28 Tháng chín, 2020

 v2.5

4.147 tải về , 10 MB
06 Tháng sáu, 2018

27 Bình luận