Đang tải...

Weapon Wheel removed Sound 1.0

341

FEATURES:
----------------------
This Mod just removes the Weapon Wheel Sound.

INSTALLATION:
----------------------
- !!!MAKE A BUCKUP OF THE "x64/audio/sfx/RESIDENT.rpf" FILE!!!
!!!OR USE THE MOD FOLDER!!!
- Simply move the file in the x64/audio/sfx/RESIDENT.rpf (Open with OpenIV)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

341 tải về , 6 MB
14 Tháng năm, 2020

8 Bình luận