Đang tải...

[[2011 Mercedes-Benz SLS AMG] The United Arab Emirates livery

Da620d 1
Da620d 2
Da620d 3
Da620d 4
Da620d 5

129

[[2011 Mercedes-Benz SLS AMG] The United Arab Emirates livery

4K livery

Mod comes from

2011 Mercedes-Benz SLS AMG

Thanks to the author of the model to thank the original author "00AbOlFaZl00"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\msls\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into msls.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười hai, 2021
Last Downloaded: 05 Tháng chín, 2023

All Versions

  (current)

129 tải về , 300 KB
23 Tháng mười hai, 2021

1 Bình luận