Đang tải...

Airbus A350 Qatar Airways 'Oneworld' special livery 1.0

08778f 1
08778f 2
08778f 3

195

This is a Qatar Airways "Onewolrd" special livery.

Model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/airbus-a350-900xwb

--------------------------------------------------------------------------------------

HOW TO INSTALL:

1. Go in your A350 mod folder.
2. With OpenIV, go in [dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles/a350]
3. Open the a350.ytd
4. Repalce the new livery for other original livery (Example; Replace the old Qatar Livery for this new Onewolrd livery)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 18 Tháng chín, 2023

All Versions

 1.0 (current)

195 tải về , 300 KB
26 Tháng năm, 2020

4 Bình luận