Đang tải...

Bati801 Rainbow Mod + Smoke Lights 0.1b

9d63f6 capture (1)

520

Again, another useless mod but it does give the Bati2 a cool rainbow texture and it darkens the lights too!

To Install:
1) Open OpenIV
2) Go to x64e.rpf > levels > gta5 > vehicles.rpf
3) Replace bati2.ytd with the modded one
4) Enjoy!

*PLEASE BACK UP YOUR ORIGINAL bati2.ytd file*
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 0.1b (current)

520 tải về , 200 KB
19 Tháng năm, 2015

11 Bình luận