Đang tải...

Blimp Achilles Radial Texture 1.0.1

F38ee9 gta5 2015 05 31 12 38 36 364
F38ee9 gta5 2015 05 31 12 38 39 995
F38ee9 gta5 2015 05 31 13 49 01 002

443

Replace Default GTA V Atomic Blimp Textures to Achilles Radial Texture

Install Notes:
Using OpenIV
import blimp.ytd & blimp+hi.ytd from rar files into :
"GTA V > x64e -> levels -> gta5 -> vehicles.rpf".

Feel free to edit my mods :)
dont forget to share it with credits!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 05 Tháng tư, 2023

All Versions

 1.0.1 (current)

443 tải về , 600 KB
03 Tháng sáu, 2015

2 Bình luận