Đang tải...

Burrito2 Pocari Sweat Texture 1.0.1

767

Replace Default GTA V Burrito2 Textures to Pocari Sweat Texture

Install Notes:
Using OpenIV
import burrito2.ytd inside rar files into :
"GTA V > update -> x64 -> dlcpacks -> patchday1ng -> dlc.rpf -> x64 -> levels
-> gta5 -> vehicles.rpf".

Feel free to edit my mods :)
dont forget to share it with credits!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 06 Tháng ba, 2023

All Versions

 1.0.1 (current)

767 tải về , 100 KB
03 Tháng sáu, 2015

1 Bình luận