Đang tải...

BMW M3 GTR E46 CARBON livery ver.1

09aabd 20190624234132 1
09aabd 20190624234139 1
09aabd 20190624234143 1
09aabd 20190624234202 1
09aabd 20190624234211 1

1.103

BMW M3 GTR E46 NFS MW [4k livery] [Add-On] V4

CARMOD:https://www.gta5-mods.com/vehicles/bmw-m3-gtr-e46-nfs-mw-by-dtd-mrfive

Use OpenIV gtav/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
Edit mode click
m3gtr.rpf/
Drag the livery m3gtr.ytd
save
Edit mode click
Leaving Edit mode on may corrupt data.

or

Use OpenIV gtav/mods/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
Edit mode click
m3gtr.rpf/
Drag the livery m3gtr.ytd
save
Edit mode click
Leaving Edit mode on may corrupt data.

OpenIVを開く gtav/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
Edit mode をクリック
m3gtr.rpf/
Drag the livery m3gtr.ytd
saveをクリック
Edit mode をクリック
Edit mode をONのまま終了するとデータが破損する場合あります。

または

OpenIVを開く gtav/mod/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
Edit mode をクリック
m3gtr.rpf/
Drag the livery m3gtr.ytd
saveをクリック
Edit mode をクリック

Edit mode をONのまま終了するとデータが破損する場合あります。
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

 ver.1 (current)

1.103 tải về , 600 KB
24 Tháng sáu, 2019

2 Bình luận