Đang tải...
0 đã được like
1 bình luận
0 videos
2 tải lên
0 theo dõi
1.155 tải về

Các tập tin phổ biến nhất

 • 3779ab m3png
  Đã đánh dấu bình luận

  SORRY Misstatement
  Use OpenIV gtav/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
  Edit mode click
  m3gtr.rpf/
  Drag the livery m3gtr.ytd
  save
  Edit mode click
  Leaving Edit mode on may corrupt data.

  or

  Use OpenIV gtav/mods/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
  Edit mode click
  m3gtr.ytd open
  Drag the livery remap_gtr copy2.png
  save
  Edit mode click
  Leaving Edit mode on may corrupt data.

  OpenIVを開く gtav/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
  Edit mode をクリック
  m3gtr.ytdを開く
  remap_gtr copy2.pngをファイル内にドラッグ
  saveをクリック
  Edit mode をクリック
  Edit mode をONのまま終了するとデータが破損する場合あります。

  または

  OpenIVを開く gtav/mod/update/x64/dlcpacks/m3gtre46dtd/dlc.rpf/x64/vehicles.rpf/
  Edit mode をクリック
  m3gtr.ytdを開く
  remap_gtr copy2.pngをファイル内にドラッグ
  saveをクリック
  Edit mode をクリック

  Edit mode をONのまま終了するとデータが破損する場合あります。

  25 Tháng sáu, 2019