Đang tải...

BMW X5 korea fire decal v1

Fd0cc2 1
Fd0cc2 2
Fd0cc2 3
Fd0cc2 4
Fd0cc2 6
Fd0cc2 5

263

This mod BMW X5 korean style fire skin, which BMW korea donate this to Seoul Fire Depertment

This skin need original X5 mod
(link: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2017-lancashire-police-bmw-x5)

Install
1. Install original X5 mod
2. replace sheriff.ytd & sheriff hi.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 09 Tháng chín, 2023

All Versions

 v1 (current)

263 tải về , 6 MB
14 Tháng ba, 2020

1 Bình luận