Đang tải...

Korean Trucking Company Skin 1.0

322

[Eng]
This mod is Korean company delivery truck skin. This skin mod Include Cㅕ( Korea Convenience store) CJ korean delivery HATAI icecream truck

This skin need original Rumpo Box mod
(Link: https://ko.gta5-mods.com/vehicles/bravado-rumpo-box-truck-add-on )

[Kor}
탑차스킨입네당 CJ대한통운 CU트럭 해태트럭 빙그래트럭 4종이있습니당!

이스킨모드는 오르지날 럼포박스모드가 필요함니다.
(Link: https://ko.gta5-mods.com/vehicles/bravado-rumpo-box-truck-add-on )

Install
1. Install original Rumpo Box Truck mod
2. replace rumpobox.ytd

Maker
Discord 줴이미#6511
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

322 tải về , 2 MB
25 Tháng ba, 2020

0 Bình luận