Đang tải...

Bugatti Veyron 2012 | Russian license plates paintjob

C33feb 3
C33feb 4
C33feb 1
C33feb 2

322

[ENG]
Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/bugatti-veyron-2012

1)Install: GTA V / mods / update / x64 / dlcpacks / veyron12 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Replace veyron12.ytd with a file from the archive

Author livery: Andrew Lilfrox
Car model author: iskaaaaaa

[RUS]
Скачать модель по ссылке: https://www.gta5-mods.com/vehicles/bugatti-veyron-2012

1)Путь установки: GTA V / mods / update / x64 / dlcpacks / veyron12 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Заменить файл veyron12.ytd на тот что в архиве

Автор работы: Andrew Lilfrox
Автор модели: iskaaaaaa
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

  (current)

322 tải về , 10 MB
14 Tháng một, 2021

5 Bình luận