Đang tải...

Bulkin Amoral 2014 Mercedes-Benz S500 L || Russian license plates paintjob

E74473 1
E74473 2
E74473 3
E74473 4

342

ENG

Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2014-mercedes-benz-s500-l-s550-4matic-w222-add-on-tuning

1)Install: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / w222s500 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Replace w222s500.ytd and w222s500amg.ytd with a file from the archive

Author livery: Andrew Lilfrox
Car model author: XPERIA

RU

Скачать модель по ссылке: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2014-mercedes-benz-s500-l-s550-4matic-w222-add-on-tuning

1)Путь установки: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / w222s500 / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Заменить файлы w222s500.ytd и w222s500amg.ytd на те что в архиве

Автор работы: Andrew Lilfrox
Автор модели автож: XPERIA
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

342 tải về , 40 MB
04 Tháng tư, 2020

18 Bình luận