Đang tải...

China Electric Train Texture (中国和谐号电力机车) 1.1

3.962

欢迎加入GTA5资源分享群:522256307

! 中国和谐号电力机车
感谢好朋友 番茄酱帮我截图
Original model: MrGTAmodsgerman
https://www.gta5-mods.com/vehicles/german-railcar-bombadier-traxx-db-br-145-train-mod-enterable

Paintjob: CHINAFAN
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

3.962 tải về , 20 MB
20 Tháng một, 2016

33 Bình luận