Đang tải...

CHP Crown Victoria LTD 1987 1.0

F54265 screenshot 9
F54265 screenshot 8
B8ee0a screenshot 14

1.480

car by lundy:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/lspd-1991-caprice-and-1987-crown-victoria-ltd

texture by me


place the files in :
SteamLibrary\steamapps\common\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

edit log:
madé the chp logo bronze
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.480 tải về , 5 MB
24 Tháng năm, 2016

23 Bình luận