Đang tải...

Falck Scania 113H Towtruck 1.0

73d24b
73d24b
73d24b
73d24b
73d24b
73d24b

9.329

Falck retexture for the Scania 113H truck.

Credits:
Texture: DrumSoloGamer
Original Author(?): Maicon Trucks
Conversion from SA: CristopherIgor
Edits and template: Mohaalsmeer

-- Installation --
Place the model files in the location:
GTAV/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 36 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

9.329 tải về , 30 MB
07 Tháng một, 2017

12 Bình luận