Đang tải...

Fiat Panda - Corpo Forestale dello Stato

957fb0 20200113162028 1
957fb0 20200113162006 1
C2b9c8 20200113161918 1
C2b9c8 20200113161942 1

393

modello utilizzato https://www.gta5-mods.com/vehicles/fiat-panda-polizia-municipale-banana005-gavusky#comments_tab
modello originale https://www.gta5-mods.com/vehicles/fiat-panda-supernova#comments_tab

convert to GTA SA :- Automan
convert to GTA 5 :- Kingfire
Template: Banana005-Gavusky
Livery: Banana005-Gavusky (edited by FraSpago)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

393 tải về , 1 MB
13 Tháng một, 2020

1 Bình luận