Đang tải...

Greek Railways Freight Train Ο.Σ.Ε. 1

C3037d 20211024211034 1
C3037d 20211024211050 1
C3037d 20211024212307 1
C3037d 20211024212324 1
C3037d 20211024212248 1

159

2 skins: one is clean and other is more dirty

====Instalation====

Download this pack first:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/air-port-service-and-service-vehicles-template-pack

Drop all four files into: x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf/

Template by Vikingr
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1 (current)

159 tải về , 3 MB
24 Tháng mười, 2021

1 Bình luận