Đang tải...

License Plates of Greece / Πινακίδες Ελλάδας

D7954e preview

247

Instalation:

1. Replace vehshare.ytd in:
Grand Theft Auto V/mods/x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf/

2. Replace carcols.ymt in:
Grand Theft Auto V/mods/update/update.rpf/x64/data

Skip mods folder if you don't have it.

Template by Vikingr
Contact email:ufd903@mail.ru
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

247 tải về , 3 MB
15 Tháng mười, 2021

3 Bình luận