Đang tải...

Green & Purple Alien Lights/skins for Skyline R34 1.0

426

Green & purple lights and alien skins for Skyline GTR R34!

- Black/white option for all skins
- Two-tone options

Car model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-skyline-gt-r-bnr34-yca-y97y

Installation:
- Replace the skyline.ytd with the contents of the .zip
- Location: /mods/update/x64/dlcpacks/skyline/dlc.rpf/x64/vehicles/rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

426 tải về , 3 MB
13 Tháng năm, 2020

0 Bình luận