Đang tải...

Default Vehicle Weapon 1.0

Ca1ef8 default weapon 1 min
Ca1ef8 default weapon 2 min

606

Set a default weapon (configurable via .ini) when getting into a vehicle!

Installation:
- Put the files into the /scripts folder

Requirements:
- ScriptHookV
- Community Script Hook V .NET
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 15 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

606 tải về , 3 KB
11 Tháng năm, 2020

7 Bình luận