Đang tải...

Greyhound Coach Livery 1.5

D0d692 greyhound1
D0d692 greyhound2
D0d692 greyhound3
D0d692 greyhound4

773

Install in:

x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

------------------------------------------------------------------------

v1.5 Update:

• Re-imported textures in A8R8G8B8 DDS format for best quality
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.5 (current)

773 tải về , 300 KB
15 Tháng năm, 2016

1 Bình luận