Đang tải...

Ingot Race Car "Team Dense" 2.0

142d9f ingot6
46d90b ingot3
46d90b ingot4
1fdaca template

644

Updated version of the livery with proper hood and new glass.

You need а Widebody Ingot for this one.

Get the car HERE
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 06 Tháng năm, 2022

All Versions

 2.0 (current)

644 tải về , 2 MB
10 Tháng chín, 2016

9 Bình luận