Đang tải...

XF-2A: JASDF 63-8502 1.0

642043 20220226041640 1
642043 20220226042747 1
642043 20220226043309 1
642043 20220226043552 1
642043 20220226044058 1
642043 20220226044429 1
642043 20220226044629 1

113

Prototype No.2 63-8502 skin for the Mitsubishi F-2A Viper Zero by SkylineGTRFreak.

https://www.gta5-mods.com/vehicles/mitsubishi-f-2a-viper-zero-add-on

Add the skin to:
mods\update\x64\dlcpacks\f2a\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf\f2aproto.ytd

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng hai, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

113 tải về , 8 MB
25 Tháng hai, 2022

2 Bình luận