Đang tải...

Karin Feroci Terroil Drift-Spec

1784d1 f0
1784d1 f1
1784d1 f2
1784d1 f3

934

This mod adds new drift-spec livery for Feroci, also it rebadges it to Karin (Toyota Mark II being badged as a Dodge doesn't make any sense to me).

Requirements:

CP's IVPack
Thero's GTA IV Vanilla Vehicles Templated
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

934 tải về , 1 MB
21 Tháng tư, 2017

11 Bình luận