Đang tải...

KR FD SPRINTER AMB / 한국 소방 벤츠 스프린터 구급차

71892d 444
71892d unknown
71892d 2
71892d 33
71892d 555

1.807

Original Files - https://gamesmods.net/grand-theft-auto-v/gta-5-other-mods/117055-ambulance-wietmarscher-sprinter-2019.html

First, You need to download Original Car Files.
Second, Install the Original file in the correct path in readme Textpad.
Finally, Just replace original YTD files with my new YTD files.

Enjoy It : )

Special Thanks - sneakyAcorn (tkdwnsehtk)


한국 소방 벤츠 스프린터 구급차입니다.

확인된 버그 : 텍스쳐 버그 (수정불가)

제작자 디스코드 : Dachshund#1222
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng hai, 2020
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng hai, 2020
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

  (current)

1.807 tải về , 10 MB
27 Tháng hai, 2020

13 Bình luận