Đang tải...

KR PD TRAFFIC BAN / 한국 경찰 교통 밴 1.0

Ab8ec7 2
Ab8ec7 1
Ab8ec7 5
Ab8ec7 3
Ab8ec7 4
Ab8ec7 6

225

Original Files - https://www.gta5-mods.com/vehicles/m-b-vito-autobahnpolizei-hessen-rtk7-v1-0

First, You need to download Original Car Files.
Second, Install the Original file in the correct path in readme Textpad.
Finally, Just replace original YTD files with my new YTD files.

Enjoy It : )


한국 경찰 교통 밴 차량입니다.

확인된 버그 : 경광등과 뒷문 쪽 전광판에 이름이 제대로 표시되지않음 (해결되지음)

제작자 디스코드 : Dachshund#1222
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng một, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng một, 2020
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

225 tải về , 10 MB
04 Tháng một, 2020

2 Bình luận