Đang tải...

KR P.S.S SURBURBAN / 한국 대통령 경호처 서버밴 1.0

1165ea 11
1165ea 22
1165ea 33

378

Original Files - https://ko.gta5-mods.com/vehicles/chevrolet-suburban-secret-service-add-on-wipers

First, You need to download Original Car Files.
Second, Install the Original file in the correct path in readme Textpad.
Finally, Just replace original YTD files with my new YTD files.

Enjoy It : )


한국 대통령 경호처 서버밴입니다.

확인된 버그 : 없음

제작자 디스코드 : Dachshund#1222
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng hai, 2020
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng hai, 2020
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

378 tải về , 3 MB
27 Tháng hai, 2020

4 Bình luận