Đang tải...

Liberty Walk Nissan GTR | Lean Livery 1.0

Ec3301 lwgtr 1
Ec3301 lwgtr 2
Ec3301 lwgtr 3
Ec3301 lwgtr 4

858

Liberty Walk Nissan GTR | Lean Livery

DOWNLOAD VEHICLE HERE: https://www.gta5-mods.com/vehicles/liberty-walk-nissan-gt-r

Thanks for downloading my livery

INSTALLATION:
- Open "OpenIV"
- Turn "Editmode" ON
- Drag the ytd in the lwgtr.ytd file
- Run GTA
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

858 tải về , 200 KB
29 Tháng bảy, 2021

2 Bình luận