Đang tải...

Lietuvos Greitoji Medicinos Pagalba - Volkswagen Crafter | Lithuanian 1.0

Cc278a front
Cc278a back

561

If you're looking for more Lithuanian Emergency Vehicles, make sure to join my Discord! Discord

Original Vehicle: Volkswagen Crafter

Installation:
Ambulance.ytd
Ambulance+hi.ytd

\mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

Credits:
- Model : Humster3D
- Convert : Team SizzGames Mods - Eno
- Textures : Team SizzGames Mods - Eno & Iddo
- Lightsetup : Team SizzGames Mods - Iddo
- Details : Team SizzGames Mods - Iddo & Eno
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

561 tải về , 10 MB
15 Tháng bảy, 2020

1 Bình luận