Đang tải...

Lietuvos Policija - Audi A6 | Lithuanian 1.0

3b7f21 front
3b7f21 back

722

If you're looking for more Lithuanian Emergency Vehicles, make sure to join my Discord! Discord

Original Vehicle: Audi A6

Installation:
Police3.ytd

mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

Credits:
Model - GTA SA Unknown Author
Converted to IV - BritishGamer88
Converted to V - TheCopman123
New Material's - BritishGamer88
New Texture's - BritishGamer88
Template's - BritishGamer88
Skin's - TheCopman123
Ions & Lightbar: James Radley
Custom Setup: TheCopman123
Whelen Avenger: 0taku
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0

635 tải về , 3 MB
16 Tháng bảy, 2020

3 Bình luận