Đang tải...

livery Paint Jobs FOR BMW M4 1.0

2a3b1e steamappid218 2021.09.06 23.13 1
2a3b1e steamappid218 2021.09.06 23.10 1
2a3b1e steamappid218 2021.09.06 23.10 3

833

I originally made this for myself, but decided to release the texture for anyone that pleases to use it

Car files: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2014-bmw-m4-f82-varis-kit

Go to: mods\update\x64\dlcpacks\m4f82\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\m4f82.ytd

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

833 tải về , 900 KB
06 Tháng chín, 2021

5 Bình luận