Đang tải...

Lotus Elise car logo for Coil Voltic

086f78 gta5 2015 05 21 13 29 10 12
086f78 gta5 2015 05 21 13 29 18 82

1.028

HOW TO INSTALL:
1. open OpenIV
2. go to \x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
3. replace the voltic.ytd with the modded one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

1.028 tải về , 200 KB
21 Tháng năm, 2015

10 Bình luận