Đang tải...

Infernus Roadster v2.0

754

Modified the Infernus model to make it a roadster

Installation
Using OpenIV go to update/x64/dlcpacks/patchday2ng/dlc/x64/levels/gta5/vehicles.rpf, click Add and choose the .yft and .ytd archives from the Infernus Roadster download archive.

Fix Bugs
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tám, 2015
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tám, 2015
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 v2.0 (current)

754 tải về , 6 MB
15 Tháng tám, 2015

8 Bình luận