Đang tải...

LSFD Granger 2.0

224

Los Santos Fire Departament (Pranger model)

No bugs

Download the model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/air-port-service-and-service-vehicles-template-pack

Drop my YTD files in:
- Mods/x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

Model and template:Thero , Paint Job: EduardoECC and ECMG Studios

Change log:
Added Emergency Red Light
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

213 tải về , 500 KB
30 Tháng mười hai, 2020

8 Bình luận