Đang tải...

[McLaren 765LT]Harrods livery

A33f6a 1
A33f6a 2
A33f6a 3
A33f6a 4
A33f6a 5

333

[McLaren 765LT]Harrods livery

4K livery

Mod comes from

McLaren 765LT

Thanks to the author of the model to thank the original author "Nejc"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\765lt\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles
\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into 765lt.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

333 tải về , 400 KB
18 Tháng sáu, 2021

6 Bình luận