Đang tải...

[McLaren 765LT]Strata Theme MSO livery

983183 1
983183 2
983183 3
983183 4
983183 5
983183 6

660

[McLaren 765LT]Strata Theme MSO livery

4K livery

Mod comes from

McLaren 765LT

Thanks to the author of the model to thank the original author "Nejc"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\765lt\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into 765lt.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

  (current)

660 tải về , 600 KB
11 Tháng năm, 2022

5 Bình luận