Đang tải...

Mercedes Sprinter ZOLL

737e82 gta5 2016 01 10 20 16 35 352
737e82 gta5 2016 01 10 20 17 03 052
737e82 gta5 2016 01 10 20 17 32 003
737e82 gta5 2016 01 10 20 17 36 049
737e82 gta5 2016 01 10 20 18 28 186
737e82 gta5 2016 01 10 20 18 43 486

1.733

Mercedes Sprinter Zoll
-----------------------------------------------------------------------------

Model : 3D Model's - ChrisR
Poly's Lowered - Tim
GTAIV Author - BritishGamer88n
Converted over to GTAV - BritishGamer88
Texture's/Material's - BritishGamer88
Police Lightbar - Rockstar Games/ Edit to British version by BritishGamer88
Grill Lights - Rockstar Games
Oleg - for continuious help to get the model
--------------------------------------------------------------------
mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Licence plate: Der1Ritter
Skin: Der1Ritter
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

  (current)

1.733 tải về , 10 MB
10 Tháng một, 2016

19 Bình luận